Tillbaka

Betong

Betong

Vi sysslar även med betong, framförallt då med gjuting av maskinfundament till större verktysmaskiner. Vi tar hand om hela utförndet från projektering till färdigt fundament. Oftast är det när vi har en maskinflytt som vi gör fundament men vi kan även ta fristående entreprenader. I ett betongprjojekt kan följande arbetsmonten ingå. Sågning och knackning av betongplatta, schaktning av ler/fyllnadsmassor, pålning, armering, forming och gjutning. Vi utför de flesta momenten med egna maskiner och egen personal.